Priklausomai nuo tikrinamo objekto įmonėje, auditas gali būti skirstomas į keletą rūšių: finansinį, mokesčių ir valdymo. Jei įmonės auditą atlieka tam specializuotas įmonės padalinys, taiyra vadinama įmonės vidaus auditu. Jei patikrinimą atlieka su tikrinama įmone nesusijusi nepriklausoma audito įmonė, tuomet tai yra vadinama išoriniu auditu. Pačio audito sąvoka susiformavo bemaž XIXa. pabaigoje, kuomet padaugėjo steigiamų įmonių, padidėjo kreditavimo poreikis. Norint gauti kreditą būdavo privaloma pateikti nepriklausomų auditorių išvadą. Lietuvoje nuo 1994 metų Akcinių Bendrovių įstatyme buvo įvesta prievolė atilkti auditą tam tikroms uždarosioms akcinėms ir akcinėms bendrovėms.

Auditas įmonėse

Finansinis nepriklausomas išorės auditas atskleidžia ar finansinės ataskaitos visais atžvilgiais parodo tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatut bei pinigų srautus. Atlikus auditą yra pateikiama auditoriaus išvada audituojamos įmonės vadovybei. Tokios išvados suteikia didesnį svorį audituojamos įmonės finansinių rinkinių ataskaitoms bei suteikia daugiau pasitikėjimo įmone tretiesiams asmenims norintiems galbūt investuoti ar bendradarbiauti su minėta įmone. Audito metu taip pat svarbu identifikuoti ir silpnąsias kontrolės vietas, į kurias turi būti atkreiptas vadovo dėmesys. Įmonės akcininkams ir vadovams, tai yra ypač labai svarbu, nes gali būti tikri kad apskaita yra vedama laikantis visų apskaitos standartų ir finansinių ataskaitų rinkiniai atspindi realią ir tikslią finansinę buklę. Taipogi yra įspėjami apie kontrolės trūkumus, taip pat išvadose pateikiamos ir rekomendacijos kaip užtikrinti tinkamą finansų ir apskaitos kontrolę.

Vidaus auditas

Kiekvienai įmonei svarbu veiklą vykdyti efektyviai ir užtikrinti tinkamą vidaus kontrolę. Vidaus auditas pateikia išvadas organizacijos vadovybei ir darbuotojams, kaip pagerinti darbo efektyvumą. Pateikiamos išvados yra rekomendacinio pobūdžio ir nėra privalomos vykdyti. Vidaus auditas skirtingai nuo išorinio audito, kuris vertina bendrovių buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, tikrina bendrovės vidaus kontrolę, jos efektyvumą. Po atlikto vidaus audito ataskaita yra teikiamo bendrovės vadovui, kuris ir yra suinteresuotas efektyviu įmonės veikimu ir tinkama kontrole. Dauguma Lietuvos įmonių dar pakankamai nevertina vidaus audito naudos, nes vidaus auditas nėra nei privalomas nei susiformavusios tradicijos iš seniau. Dažnam įmonės vadovui dar reikia įrodinėti vidaus auditoriaus teikiamą naudą, tačiau ateityje tai tikrai turėtų pasikeisti ir vidaus auditas taps toks pats savaiminis procesas kaip kad ir išorinis auditas.

Savo klientams siūlome tokias paslaugas:

 • Efektyvių valdymo sistemų, padedančių pagerinti valdybų, pirmininkaujančių asmenų ir atskirų direktorių darbą kūrimas;
 • Veiklos rizikos įmonės mastu ir galimybių padidinti vertę akcininkams valdymas;
 • Kompanijoje esančios informacinės sistemos įvertinimas ir pasiūlymų teikimas;
 • Vidaus kontrolės sistemos įvertinimas ir pasiūlymų teikimas;
 • Efektyvios audito ir kontrolės sistemos kūrimas;
 • Veiklos rezultatų efektyvumo įvertinimas ir ataskaitų teikimas;
 • Gerų veiklos rezultatų kultūros ir verslo etikos sistemos įdiegimas.
 • INVENTORIZACIJA
 • PARDUOTUVĖS – SANDĖLIO INVENTORIZACIJA
 • TEISINIS DOKUMENTŲ AUDITAS
 • INFORMACINIŲ SISTEMŲ AUDITAS
INVENTORIZACIJA

Išmanome buhalterijos darbą ir jos svarbą įmonės finansų valdyme, todėl žinome, kokią didelę įtaką turi tinkamas ir tikslus sandėlio ar parduotuvės prekių likučių valdymas. Net ir puikiai tvarkydamos buhalterinę, apskaitą įmonės periodiškai turi patikrinti, ar faktiniai turto likučiai bei įsipareigojimai atitinka su bendrovės vedama buhalterine apskaita. Kadangi duomenys, esantys buhalterinėje programoje, ne visada atitinka faktinį prekių kiekį, todėl reguliari prekių inventorizacija yra būtina. Tą reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos įstatymai (Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. Patvirtintos Inventorizacijos taisykles, įsakymo Nr. 370.)

Inventorizacija yra būtina, šiais atvejais:

 • įmonė yra parduodama arba reorganizuojama, likviduojama;
 • keičiasi materialiai atsakingi asmenys;
 • yra vagystės, gaisras, gedimai, nelaimės ir pan.;
 • prieš sudarant finansinės atskaitomybės ataskaitas.

Inventorizacija gali būti atliekama pagal įvairius parametrus: a) pagal atskirą turto ar prekės rūšį, b) turto/prekės buvimo vietą, c) materialiai atsakingą asmenį. Norint užtikrinti nenutrūkstamą įmonės darbą, labai svarbu pasirinkti tinkamą laiką inventorizacijai (pvz: netrukdyti pirkėjams ir pardavėjams, neužlaikyti prekių judėjimo ir pan.). Taip pat inventorizacija turi būti atlikta greitai ir tiksliai. Kad tai užtikrintume naudojame modernią technologinę ir programinę įrangą, kurios pagalba galime maksimaliai greitai ir klientui patogiu metu atlikti skaičiavimus ir rezultatus pateikti pageidaujama forma. Ir visam šiam tikslui pasiekti užsakovui nereikės skirti papildomų darbo jėgos resursų.

Inventorizacijos nauda
Jei naudositės mūsų paslaugomis, nereikės samdyti papildomų darbuotojų ar apkrauti papildomu darbu esamų.  Mes dirbame tam, kad pelnytume Jūsų pasitikėjimą ir pagarbą, kartu padėdami siekti Jūsų iškeltų tikslų. Jums užsisakius inventorizacijos paslaugas pas mus, vienu metu atvyks pas jus reikiamas kiekis žmonių, kad darbas būtų atliktas maksimaliai greitai – tokiu būdu sutaupysite ir laiko, ir pinigų. Specialistai peržiūrės, kad inventorizacijos įsakymai, taisyklės ir kiti su tuo susiję dokumentai būtų tinkamai įforminti.

PARDUOTUVĖS – SANDĖLIO INVENTORIZACIJA

Daugeliui verslininkų pats verslo valdymas nėra sudėtingiausias dalykas pačioje jo pradžioje, tačiau verslui plečiantis, didėjant darbuotojų skaičiui, jų didesnei ar mažesnei rotacijai, keičiantis materialiai atsakingiems asmenims. Visuomet ateina momentas prekybos įmonėse kuomet yra reikalinga nepriklausoma parduotuvės inventorizacija, kuri nešališkai, greitai bei tiksliai atliktų parduotuvės prekių likučių inventorizaciją naudodami pažangiausias prekių inventorizavimo ir duomenų apie esamų likučių apdorojimo technologijas.

Parduotuvės inventorizacijos eiga
Prieš atliekant inventorizaciją su užsakovu reikia aptarti ir kai kurias smulkias detales, kaip kad inventorizuojamų parduotuvių kiekį, jų lokacijas mieste ar visoje Lietuvoje, kuriuo metu geriausia būtų atlikti parduotuvės inventorizaciją, kad būtų kuo mažiau trikdomas bendroves darbas. Taip reikia išanalizuoti kliento turimą prekių duomenų bazę, aptarti reikalingą rezultatų pateikimo formatą ir galų gale pačios inventorizacijos atlikimo datą, apimtis bei kainą. Išsiaiškinus visus šiuos aspektus galima pradėti parduotuvės inventorizaciją. Klientams labai naudinga, kad atliekant inventorizaciją jų personalas yra minamliai trukdomas, nes inventorizuojantį personalu ir inventorizacijos vadovu pasirūpiname mes, tad klientui nebereikia skirti jokių papildomų resusrsų.

Atlikus inventorizaciją mes pateiksime faktinius rezultatus formate, kuris iš anksto buvo aptartas su klientu, kad būtų paprasčiau palyginti apskaitos ir inventorizacijos prekių likučius. Po inventorizacijos akto surašymo galima atlikti atitinkamus tikslinamuosius įrašus Bendrovės buhalterijoje, taip tiksliau atvaizduojant esamą faktinę bendrovės finansinę būseną.

Norint atlikti parduotuvės inventorizaciją
Jei domitės parduotuvės inventorizacijos paslaugomis, kviečiame atsiųsti mums užklausą su nurodytais preliminariais prekių kiekiais, inventorizuojamų parduotuvių skaičiumi, per kokį laikotarpį reikalinga atlikti inventorizaciją ir koks rezultatų formatas būtų reikalingas. Tuomet galėsime bent preliminariai paskaičiuoti galimą parduotuvės inventorizacijos kainą. Jei kartais iškiltų mums neaiškumų, prašome užklausoje palikti savo kontaktinį telefono numerį su Jumis susisiekti, jei kartais pritrūktų informacijos skaičiuojant galimą inventorizacijos darbų kainą. Arba tiesiog susisiekite su mumis telefonu ir aptarsime detales.

Sandėlio inventorizacija
Esant dideliems prekių kiekiams sandėlyje, o jeigu jų yra ir dar daugiau negu vienas, susiduriama su sunkumais apskaitant tikslų prekių likučių kiekį sandėliuose. Sandėlio inventorizacija yra skirta nustatyti faktiškai esamų prekių kiekį sandėliuose ir palyginti su buhalterinėje programoje turimais duomenimis apie prekių likučius. Jei prekių likučiai neatitinka, o tai 99% atvejų paaiškėja, kad tikrai neatitinka faktiniai prekių likučiai sandėliuose, yra atliekami buhalteriniai įrašai patikslinantys prekių likučius buhalterinėje programoje. Jei prekių likučių neatitikimas yra gan žymus, o gal daugelis prekių yra tiesiog pažeistos, praradusios prekinę išvaizdą, vertę, tuomet galima įtarti kad yra prastai organizuojamas sandėlio darbas, neužtikrinama pakankama prekių judėjimo kontrolė ar sandėliavimo salygos, o gal net ženklas apie nelabai lojalius darbuotojus dirbančius sandėlyje, kurie gali kartais tyčia, o kartais ir netyčia pasisavinti Bendrovei priklausančias prekes, visa tai puikiai atskleidžia sandėlio inventorizacija.

Sandėlio inventorizacijos būtinumas
Kartais nė nekyla įtarimas, jog sandėlyje gali būti netvarka tol, kol nėra atliekama sandėlio inventorizacija. Išanalizavus po inventorizacijos gautus duomenis, gali paaiškėti, kad iš tiesų prekių sandėliavimas nebuvo tinkamai organizuojamas ir pasekoje to Bendrovės vadovai gali daryti atitinkamus sprendimus gerinant sandėlio, bei prekių valdymą, taip taupydami savo finansinius išteklius ir laiku aprūpindami klientus užsakytomis prekėmis. Svarbu paminėti, kad sandėlio inventorizaciją geriausia patikėti išoriniams, nepriklausomiems ir nesuinteresuotiems asmenims pateikti vienokius ar kitokius invetorizacijos rezultatuts. Tad kartais paskirti žmogų iš Bendrovės vidaus atlikti inventorizaciją nėra tinkamiausias sprendimas. Negana to reikalinga ir inventorizacijos atlikimo patirtis, bei įvairi įranga tinkamai atlikti inventorizacijai iškeltus uždavinius. Rekomenduojame sandėlio inventorizaciją patikėti profesionalams ir šitaip sutaupyti ne tik brangaus laiko, bet ir ateityje išvengti galimų nuostolių sandėlio bei prekių valdyme. Susisiekite su mumis ir aptarkime Jūsų pageidavimus jau šiandien!

TEISINIS DOKUMENTŲ AUDITAS

Teisinis dokumentų auditas – tai kompleksinis įmonės veiklos teisinis patikrinimas, dažniausiai atliekamas vykdant verslo plėtrą, įmonių susijungimus, perkant arba parduodant įmonę, ją reorganizuojant arba esant akcininkų tarpusavio ginčams. Teisinis auditas apima įmonės steigimo ir veiklos dokumentų, sudarytų sandorių, prisiimamų įsipareigojimų, garantijų, rizikos, verslo partnerių ir klientų, darbo sutarčių, turto įsigijimo ir kitų svarbių įmonės veiklos aspektų teisinį įvertinimą. Klausimai, į kuriuos atliekant auditą reikia atkreipti ypatingą dėmesį, iš anksto suderinami su klientu. Baigus darbą pateikiama išsami teisinio audito ataskaita. Atliekant teisinį patikrinimą dažniausiai tikrinama, kokia yra esamų ar gresiančių teisminių ginčų padėtis, susitarimai su bendrovės finansuotojais, darbo teisės klausimai ir kiti konkrečiu atveju svarbūs aspektai. Perkant jau veikiantį verslą nereiketų pamiršti ir inventorizacijos bei vidaus audito atlikimo būtinybės.

Vykdydami teisinį auditą teikiame tokias paslaugas:

 • Duomenų apie įmonės profilį, veiklą, užimamą rinkos poziciją, verslo planus rinkimas;
 • Įmonės organizacinės struktūros ir valdymo analizė: struktūrinių vienetų teisinis statusas, nuosavo kapitalo struktūra, investicijos į kitų įmonių kapitalą, valdymo organai, priklausymas susivienijimams (junginiams);
 • Atitikimo įstatymų reikalavimams analizė: įstatymai, kuriais reglamentuojama įmonės veikla;
 • Darbo santykių analizė: organizacinė/ personalo struktūra ir pasikeitimai per paskutinių metų laikotarpį;
 • duomenys apie kolektyvinius ir individualius darbo santykius: išskirtinės kolektyvinių ir darbo sutarčių sąlygos, darbo ginčai; duomenys apie faktinius darbo saugos reikalavimų pažeidimo faktus;
 • Pagrindiniai klientai ir tiekėjai, specifiniai santykiai su klientais ar tiekėjais, pardavimų ir pirkimų nuolaidos;
  Sutartinių įsipareigojimų analizė;
 • Ginčų analizė: pateikti ir gresiantys reikalavimai, vykstantys ir gresiantys teisminiai reikalavimai;
 • Bet kokie įmonės veiklos patikrinimai, atlikti priežiūros institucijų ir taikytos sankcijos;
 • Intelektinės nuosavybės analizė: duomenys apie įmonės teises į kompiuterines programas, įsigytas apskaitos ir informacines sistemas, kitą intelektinę nuosavybę, turimas licencijas, patentus, sutartis, vykstančius ginčus.
INFORMACINIŲ SISTEMŲ AUDITAS

Informacinių sistemų auditas – įrodymų rinkimo ir vertinimo procesas, leidžiantis nuspręsti, ar informacinė sistema užtikrina turto saugumą, duomenų vientisumą, padeda efektyviai siekti organizacijos tikslų ir racionaliai naudoti išteklius. Informacinės sistemos turi reikšmingą įtaką sėkmingai kompanijos veiklai. Nuo informacinės sistemos kokybės priklauso kompanijos veiklos ir finansinių rodiklių apskaitos kokybė, todėl vidaus auditorius, vertindamas kompanijos veiklą, turi įvertinti ir jo naudojamas informacine sistema.

Tik efektyvi ir tinkamai organizuota vidaus kontrolė gali užtikrinti įmonės informacijos saugumą, konfidencialumą ir prieinamumą. Siekiant valdyti ir kontroliuoti galimas informacinės sistemos naudojimo rizikas, sukurtos bendrosios informacinės sistemos kontrolės priemonės ir taikomosios informacinės sistemos kontrolės priemonės. Informacinės sistemos auditas dažniausiai yra skirtas vertinti įmonės informacinę sistemą dviem aspektais: informacinės sistemos vidaus kontrolę ir informacinės sistemos valdymą ir naudojimą pagal pasirinktus vertinimo kriterijus.

Informacinių sistemų audito tikslai

 • Palygintį faktiškai įsigytą ir faktiškai naudojamą programinės įrangos kiekius bei rūšis, nustatyti trūkumą ar perteklių;
 • Parengti įmonei rekomendacijas pagal jų individualius poreikius informacinių sistemų diegimui, keitimui, atnaujinimui;
 • Patikrinti ar naudojama programinė įranga yra licenzijuota;
 • Įvertinti įmonės naudojamas informacines technologijas, nustatyti tinkamumą, pateikti rekomendacijas;
 • Įvertinti naudojamų informacinių sistemų saugumą.