Auditas
Rate this post

Auditas – nepriklausomas finansinių ataskaitų patikrinimas

Priklausomai nuo tikrinamo objekto įmonėje, auditas gali būti skirstomas į keletą rūšių: finansinį, mokesčių ir valdymo. Jei įmonės auditą atlieka tam specializuotas įmonės padalinys, taiyra vadinama įmonės vidaus auditu. Jei patikrinimą atlieka su tikrinama įmone nesusijusi nepriklausoma audito įmonė, tuomet tai yra vadinama išoriniu auditu. Pačio audito sąvoka susiformavo bemaž XIXa. pabaigoje, kuomet padaugėjo steigiamų įmonių, padidėjo kreditavimo poreikis. Norint gauti kreditą būdavo privaloma pateikti nepriklausomų auditorių išvadą. Lietuvoje nuo 1994 metų Akcinių Bendrovių įstatyme buvo įvesta prievolė atilkti auditą tam tikroms uždarosioms akcinėms ir akcinėms bendrovėms.

Auditas įmonėse

Finansinis nepriklausomas išorės auditas atskleidžia ar finansinės ataskaitos visais atžvilgiais parodo tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatut bei pinigų srautus. Atlikus auditą yra pateikiama auditoriaus išvada audituojamos įmonės vadovybei. Tokios išvados suteikia didesnį svorį audituojamos įmonės finansinių rinkinių ataskaitoms bei suteikia daugiau pasitikėjimo įmone tretiesiams asmenims norintiems galbūt investuoti ar bendradarbiauti su minėta įmone. Audito metu taip pat svarbu identifikuoti ir silpnąsias kontrolės vietas, į kurias turi būti atkreiptas vadovo dėmesys. Įmonės akcininkams ir vadovams, tai yra ypač labai svarbu, nes gali būti tikri kad apskaita yra vedama laikantis visų apskaitos standartų ir finansinių ataskaitų rinkiniai atspindi realią ir tikslią finansinę buklę. Taipogi yra įspėjami apie kontrolės trūkumus, taip pat išvadose pateikiamos ir rekomendacijos kaip užtikrinti tinkamą finansų ir apskaitos kontrolę.

Susijusios paslaugos:

Auditas