Informacinių sistemų auditas
Rate this post

Informacinių sistemų auditas

informacinių sistemų auditas – įrodymų rinkimo ir vertinimo procesas, leidžiantis nuspręsti, ar informacinė sistema užtikrina turto saugumą, duomenų vientisumą, padeda efektyviai siekti organizacijos tikslų ir racionaliai naudoti išteklius. Informacinės sistemos turi reikšmingą įtaką sėkmingai kompanijos veiklai. Nuo informacinės sistemos kokybės priklauso kompanijos veiklos ir finansinių rodiklių apskaitos kokybė, todėl vidaus auditorius, vertindamas kompanijos veiklą, turi įvertinti ir jo naudojamas informacine sistema.

Tik efektyvi ir tinkamai organizuota vidaus kontrolė gali užtikrinti įmonės informacijos saugumą, konfidencialumą ir prieinamumą. Siekiant valdyti ir kontroliuoti galimas informacinės sistemos naudojimo rizikas, sukurtos bendrosios informacinės sistemos kontrolės priemonės ir taikomosios informacinės sistemos kontrolės priemonės. Informacinės sistemos auditas dažniausiai yra skirtas vertinti įmonės informacinę sistemą dviem aspektais: informacinės sistemos vidaus kontrolę ir informacinės sistemos valdymą ir naudojimą pagal pasirinktus vertinimo kriterijus.

Informacinių sistemų audito tikslai

  • Palygintį faktiškai įsigytą ir faktiškai naudojamą programinės įrangos kiekius bei rūšis, nustatyti trūkumą ar perteklių;
  • Parengti įmonei rekomendacijas pagal jų individualius poreikius informacinių sistemų diegimui, keitimui, atnaujinimui;
  • Patikrinti ar naudojama programinė įranga yra licenzijuota;
  • Įvertinti įmonės naudojamas informacines technologijas, nustatyti tinkamumą, pateikti rekomendacijas;
  • Įvertinti naudojamų informacinių sistemų saugumą.

Teikiamos paslaugos:

Informacinių sistemų auditas