Vidaus auditas
Rate this post

Vidaus auditas

Kiekvienai įmonei svarbu veiklą vykdyti efektyviai ir užtikrinti tinkamą vidaus kontrolę. Vidaus auditas pateikia išvadas organizacijos vadovybei ir darbuotojams, kaip pagerinti darbo efektyvumą. Pateikiamos išvados yra rekomendacinio pobūdžio ir nėra privalomos vykdyti. Vidaus auditas skirtingai nuo išorinio audito, kuris vertina bendrovių buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, tikrina bendrovės vidaus kontrolę, jos efektyvumą. Po atlikto vidaus audito ataskaita yra teikiamo bendrovės vadovui, kuris ir yra suinteresuotas efektyviu įmonės veikimu ir tinkama kontrole. Dauguma Lietuvos įmonių dar pakankamai nevertina vidaus audito naudos, nes vidaus auditas nėra nei privalomas nei susiformavusios tradicijos iš seniau. Dažnam įmonės vadovui dar reikia įrodinėti vidaus auditoriaus teikiamą naudą, tačiau ateityje tai tikrai turėtų pasikeisti ir vidaus auditas taps toks pats savaiminis procesas kaip kad ir išorinis auditas.

Savo klientams siūlome tokias paslaugas:

  • Efektyvių valdymo sistemų, padedančių pagerinti valdybų, pirmininkaujančių asmenų ir atskirų direktorių darbą kūrimas;
  • Veiklos rizikos įmonės mastu ir galimybių padidinti vertę akcininkams valdymas;
  • Kompanijoje esančios informacinės sistemos įvertinimas ir pasiūlymų teikimas;
  • Vidaus kontrolės sistemos įvertinimas ir pasiūlymų teikimas;
  • Efektyvios audito ir kontrolės sistemos kūrimas;
  • Veiklos rezultatų efektyvumo įvertinimas ir ataskaitų teikimas;
  • Gerų veiklos rezultatų kultūros ir verslo etikos sistemos įdiegimas.

Taip pat teikiame susijusias paslaugas:

Vidaus auditas