PVM registravimas
Rate this post

PVM registravimas

Jau žinome kad buhalterinės paslaugos yra būtinos kiekvienai įmonei tačiau vykdant ekonominę veiklą visuomet dar  būtina atkreipti dėmesį ir nuolatos sekti ar neturite prievolės registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registre. PVM registravimas Lietuvos apmokestinamiesiams asmenims yra būtinas kai tenkinama bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

  1. Per paskutinius 12 mėnesių įmonės atlygis už suteiktas paslaugas ir/ar patiektas prekes šalies teritorijoje viršijo 45 000 €. Į šią sumą išimtinai nėra įskaičiuojamos pajamos už parduotas naujas transporto priemones kitoms ES valstybėms;
  2. Jei fizinis ar juridinis asmuo vienas ar su susijusiais asmenimis kontroliuoja daugiau nei vieną įmonę ir jei visų įmonių kartu sudėjus bendrai gautas atlygis per pastaruosius 12 mėnesių viršijo 45 000 € atsiranda prievolė visoms asmens valdomoms įmonėms ir pačiam asmeniui (jei jis vykdo ekonominę veiklą) registruotis PVM mokėtojų registre, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvienos įmonės atskirai atlygis neviršijo 45 000 € per pastaruosius 12 mėnesių;
  3. Jei iš kitų ES valstybių yra įsigyjamos prekės, kurių vertė per kalendorinius metus viršija 14 000 €. Į šią sumą išimtinai nėra įtraukiamos sumos įsigyjant naujas transporto priemones bei akcizais apmokestinamas prekes.

Registravimosi procedūra nėra itin sudėtinga, kiekvienas kompetetingas buhalteris turėtų tai žinoti, reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai dokumentus reikalingus registracijai. PVM registravimas vidutiniškai užtrunka nuo 3 iki 5 darbo dienų po visų reikalingų dokumentų pateikimo.

Prievolė registruotis PVM užsienio apmokestinamiesiams asmenims

PVM registravimas yra būtinas kai tenkinama bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

  1. Lietuvos teritorijoje teikia paslaugas ir/ar tiekia prekes. Nesvarbu už kokį atlygį ar kokias prekes ar paslaugas teikia, šiuo atveju apmokestinamasis asmuo turi registruotis PVM mokėtojų registre nuo pat ekonominės veiklos Lietuvoje pradžios;
  2. Tieka prekes iš Lietuvos į kitas ES valstybes ir/ar už ES ribų;
  3. Kitoje ES valstybėje registruotas juridinis asmuo esantis PVM mokėtoju savo valstybėje, vykdo nuotolinę prekybą Lietuvoje ir patiektų prekių vertė per kalendorinius metus viršija 35 000 €;
  4. Lietuvoje iš kitų ES valstybių įsigija prekių, kurių vertė per kalendorinius metus viršijo 14 000 €. Į šią sumą išimtinai nėra įtraukiamos sumos įsigyjant naujas transporto priemones bei akcizais apmokestinamas prekes;
  5. Taip pat teisės aktai numato nurodytų taisyklių išimtis bei papildomas sąlygas konkretiems sudėtingesniems atvejams.

Savanoriškas PVM registravimas

Taip pat kiekvienas asmuo, vykdantis ekonominę veiklą gali savanoriškai registruotis PVM mokėtojų registre ir nesant aukščiau minėtom sąlygom. PVM mokėtojams buhalterinių paslaugų kainos gali neženkliai skirtis nuo ne PVM mokėtojams taikomų kainų, dėl papildomų deklaracijų pildymo.  PVM registravimas paprastai yra naudingas, kai paslaugos ar prekės yra tiekiamos kitiems PVM mokėtojų registre įsiregistravusiems asmenims. Tačiau kiekvienu individualiu atveju reikia įsivertinti ir kitus aspektus, ar tai būtų naudinga. Mūsų klientams apskaitos ir mokesčių konsultacijos visuomet yra nemokamos.

PVM registravimas