Akcijų pardavimas
Rate this post

Uždarosios Akcinės Bendrovės UAB akcijų pardavimas

Nuo 2015 metų akcijų pardavimas tapo sudėtingesnis, asmenys perleidžiantys bendrovių akcijas privalo jas tvirtinti notarų biure jei sandoris atitinka bent vieną iš sekančių požymių:

  1. Perleidžiama daugiau nei 25% akcijų;
  2. Perleidžiamų akcijų kaina didesnė nei 14’500,- EUR

Yra ir išimčių akcijų pardavime, notarinės sutarties formos tvirtinimo nereikes atlikti, jei bendrovė savo akcijų apskaitą yra perdavusi sąskaitų tvarkytojui: bankui ar finansų maklerio įmonei. Tačiau ir pačiai išimčiai dar yra išimtis! Jei bendrovė yra išleidusi materialias akcijas ar akcijų sertifikatus, tokiu atveju notarinė sutarties forma bus būtina.

Akcijų pardavimo apmokestinimas

Gyventojai yra apmokestinami 15% Gyventojo pajamų mokesčiu ir tokios pajamos yra priskiriamos prie B klasės pajamų, tokiu atveju kiekvienas gyventojas turi pats deklaruoti tokias pajamas metinėje gyventojo pajamų deklaracijoje ir nurodyti įsigitų akcijų vertę ir pardavimo kainą. Skirtumas susidaręs tarp įsigijimo ir pardavimo sumos bus apmokestintas 15% GPM tarifu. Gyventojo pajamos yra neapmokestinamos jei susidaręs skirtumas (pelnas) neviršija 500,- EUR ribos per kalendorinius metus.

Juridinių asmenų akcijų pardavimo sandoriai apmokestinami 5% arba 15% procentų pelno tarifu, priklausomai nuo pačios bendrovės. Akcijų pardavimo sandoriai nėra apmokestini pridėtinės vertės mokesčiu PVM.

Įmonės pajamos neapmokestinamos, jei tenkinamos sekančios sąlygos sąlygos:

  1. Įmonė, kurios akcijos perleidžiamos, yra įregistruota ar kitaip organizuota Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Yra pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio mokėtoja;
  2. Akcijas perleidžianti įmonė turėjo daugiau kaip 25% įmonės, kurios akcijos perleidžiamos, balsus suteikiančių akcijų ne trumpiau kaip 2 m. be pertraukų.

Mūsų teikiamos paslaugos:

Akcijų pardavimas