Įstatinio kapitalo didinimas
5 (100%) 2 votes

UAB įstatinio kapitalo didinimas

Įstatinis kapitalas, tai bendrovės akcininkų į įmonę investuotas turtas, kurio dydį nurodo jos įstatai ir nominalioji akcijų vertė. Šiuo metu minimalus įstatinio kapitalo dydis UAB yra 2’500,- EUR, o AB ne mažesnis nei 40’000,- EUR, minimalius dydžius nustato valstybė.Kuo didesnis įstatinio kapitalo dydis, tuo didesnė rizika tenka investuotojams, nes šios sumos akcininkai negalės išsiimti iš bendrovės prieš tai negavę kreditorių sutikimo dėl ilgalaikių įsipareigojimų vykdymo. Kuo didesnis bendrovės kapitalas – tuo didesnį nuostolį įmonė gali prisiimti. Įstatų keitimas yra būtinas didinant ar mažinant įstatinį kapitalą. Esant būtinybei Uždarosios Akcinės Bendrovės UAB įstatinio kapitalo didinimas gali būti atliekamas keliais būdais:

 1. Papildomais akcininkų įnašais, išleidžiant papildomas akcijas;
 2. Iš bendrovės nepaskirstytojo pelno, išleidžiant  papildomas akcijas, kurios nemokamai išduodamos esamiems akcininkams arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.

Reikalingi dokumentai:

 1. Įmonės registracijos pažymėjimas ar išrašas iš VĮ Registrų Centras;
 2. Įmonės įstatai;
 3. Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas papildomais piniginiais įnašais – reikalingas dokumentas, patvirtinantis, kad naujai išleidžiamos akcijos yra apmokėtos piniginiais įnašais;
 4. Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas nepiniginiais įnašais (turtu) – reikalinga turto vertinimo ataskaita;
 5. reikalinga turto vertinimo ataskaita;
 6. Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų – reikalinga bendrovės finansinė atskaitomybė.

UAB įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik sumažinant akcijų nominalias vertes ar anuliuojant akcijas. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas sekančiais atvejais:

 1. Panaikinant bendrovės finansinėje atskaitomybėje užfiksuotus nuostolius;
 2. Norint anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 3. Akcininkams išmokant bendrovės lėšas;
 4. Taisant įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytas klaidos.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Konsultuojame įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo klausimais;
 • Rengiame reikalingus dokumentus įstatinio kapitalo didinimui ar mažinimui;
 • Atstovaujame klientą visos procedūros metu, VĮ Registrų centre ir notarų biure;
 • Konsultuojame įmonių reorganizavimo, likvidavimo klausimais;
UAB įstatinio kapitalo didinimas