Reorganizavimas
5 (100%) 2 votes

Reorganizavimas

Reorganizacija, tai vienas iš galimų juridinio asmens veiklos pabaigų, tačiau po reorganizacijos proceso asmuo nėra likviduojamas. Šio proceso esmė pertvarkyti verslo modelį, padidinti įmonės efektyvumą, sumažinti einamuosius kaštus. Paprastai reorganizavimas yra taikomas įmonėms, kurioms reikia sumažinti keletos skirtingų įmonių administravimo kaštus, supaprastinti bendrą valdymą.

Juridiniais asmenys gali būti reorganizuojami jungimo būdu:

  1. Prijungimas. Tai vieno veikiančio juridinio asmens prijungimas prie kito veikiančio juridinio asmens, kuris ir perima visas reorganizuojamos įmonės pareigas ir teises;
  2. Sujungimas. Tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų sujungimas į visiškai naują juridiniį asmenį, kuris perima visų reorganizuojamų įmonių teises ir pareigas.

Juridiniais asmenys gali būti reorganizuojami skaidymo būdu:

  1. Išdalijimas. Tai reorganizuojamos įmonės teisių ir pareigų išdalijimas jau veikiančios kitoms įmonėms;
  2. Padalijimas. Reorganizuojamas juridinis asmuo yra padalijamas į dvi ar daugiau atskirai veikiančių naujų įmonių, kurioms ir pereina reorganizuojamos įmonės teisės bei pareigos.

Įmonių reorganizavimas – informacija apie procesą

Reorganizavime gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių atskiras juridinių asmenų teisines formas, nustatytas išimtis. Reorganizuojamu asmeniu yra laikomas tas juridinis asmuo, kurio teisės ir pareigos pereina kitiems juridiniams asmenims. Dalyvaujančiu reorganizavime yra laikomas tas juridinis asmuo, prie kurio prijungiamas reorganizuojamas juridinis asmuo. Reorganizavimas inicijuojamas juridinių asmenų dalyvių sprendimu, tuomet atliekama įmonių analizė ir reorganizavimo sąlygų paruošimas, sąlygos apie reorganizavimą yra viešai paskelbiamos, reorganizavimo sąlygos patvirtinamos ir tuo pačiu užbaigiamas visas reorganizavimo procesas.

Mūsų teikiamos paslaugos:

Reorganizavimas