Įmonės pavadinimo keitimas

Pirmiausia, vertėtų akcentuoti, jog kiekvienas juridinis asmuo (uždaroji akcinė bendrovė (UAB), individuali įmonė (IĮ), mažoji bendrija (MB), viešoji įstaiga (VšĮ) ir kt.) turi teisę keisti savo pavadinimą. Vienas iš pirmų žingsnių, nusprendus keisti įmonės (juridinio asmens) pavadinimą, turi būti susirinkimo sušaukimas ir jame dalyvaujantys asmenys turi pritarti pavadinimo keitimui. O vėliau imamasi paties įmonės pavadinimo keitimo procedūrų.

Pavadinimo keitimo procedūros

Pavadinimas turi būti keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir apie tai turi būti paskelbta viešai: įmonės (juridinio asmens) įstatuose / nuostatuose, kurie registruoti Juridinių asmenų registre, nurodytame šaltinyje arba raštu informuojant kiekvieną įmonės (juridinio asmens) kreditorių. Beje, pastarasis pasirinkimas reikalauja sudaryti kreditorių sąrašą. Ir labai svarbu žinoti, jog įrodymai apie pranešimus visada turi būti išsaugomi, o pakeisti įmonės (juridinio asmens) dokumentai būtinai turi būti patvirtinti notaro.

Nusprendus pakeisti įmonės (juridinio asmens) pavadinimą, turi būti kreipiamasi į Juridinių asmenų registrą dėl galimybės suteikti įmonei (juridiniam asmeniui) naująjį pavadinimą ir jo laikino įtraukimo į Juridinių asmenų registrą. Atkreiptinas dėmesys, jog tokiu atveju notaras netikrina įmonės (juridinio asmens) pavadinimo tapatumo ir jo atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams. Dėl šios priežasties  tik laikinas įmonės (juridinio asmens) pavadinimo įtraukimas į Juridinių asmenų registrą garantuoja, jog pavadinimas bus pripažintas tinkamu.

Prašymas įregistruoti pakeistą įmonės (juridinio asmens) steigimo dokumentą (jame keičiant įmonės pavadinimą) gali būti pateiktais keliais būdais, tereikia pasirinkti sau patogesnį:

  1. Visus reikiamus dokumentus ir duomenis pateikti tiesiai į Registrų centrą. Šiuo atveju Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikta: prašymas (JAR-1 forma), kurį patvirtina notaro įrašas (pažymėtina, kad notaro tvirtinimas nereikalingas tais atvejais, kurie yra nurodyti Juridinių asmenų registro nuostatuose); pakeisti įmonės (juridinio asmens) steigimo dokumentai; dokumentas, įrodantis atsakingų įmonės dalyvių sprendimą pakeisti įmonės (juridinio asmens) duomenis, šiuo atveju, pavadinimą (galioja tik įmonės (juridinio asmens) organo arba teisės aktuose numatytais atvejais); asmens, kuris teikia dokumentus, asmens dokumentas (pasas arba tapatybės kortelė) arba įgalioto asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir įgaliojimus pagrindžiantys dokumentai.
  2. Reikiamus duomenis elektroniniu būdu pateikti Registrų centro sistemoje. Akcentuojama, kad elektroniniu būdu įmonės (juridinio asmens) pavadinimą keisti gali uždarosios akcinės bendrovės (UAB), individualios įmonės (IĮ), viešosios įstaigos (VšĮ), asociacijos, mažosios bendrijos (MB) bei labdaros ir paramos fondai. Tais atvejais, kai įmonės (juridinio asmens) pavadinimas keičiamas elektroniniu būdu, jį privaloma laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą. Taip pat svarbu žinoti tai, kad tokiu atveju, kai įmonės (juridinio asmens) pavadinimas keičiamas elektroniniu būdu, įmonės (juridinio asmens) steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai ir pan.) savaime sugeneruojami Juridinių asmenų registro sistemoje pagal patvirtintus pavyzdinius atitinkamos teisinės formos steigimo dokumentus.

Paaiškintina, jog prašymas įregistruoti pakeistą įmonės (juridinio asmens) pavadinimą ir steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ir pan.) elektroniniu būdu yra teikiamas prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir būtinai pasinaudojus elektroniniu parašu, kuris turi būti patvirtintas kvalifikuotu sertifikatu. Prisijungus prie minėtos sistemos, reikia atlikti tam tikrus žingsnius: nueiti į meniu skiltį ir ten padaryti kelis pasirinkimus, t. y. „Juridinio asmens prašymai“ – „Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus“ – „Pagrindiniai ir kiti duomenys“. Pateikus visus reikalingus duomenis, Registrų centro klientų savitarnos sistema savaime sugeneruos prašymą (JAR-1-E forma) ir steigimo dokumentus. Vis dėlto, papildomai į sistemą savarankiškai reikės  įkelti išsaugotą įmonės (juridinio asmens) organo sprendimą pakeisti įmonės (juridinio asmens) pavadinimą (PDF formatu), steigimo dokumentus bei dokumentą, kuris patvirtina, jog apie įmonės (juridinio asmens) pavadinimo keitimą buvo paskelbta viešai nustatyta tvarka arba pažymą, kuri patvirtina, kad apie įmonės (juridinio asmens) pavadinimo pakeitimą raštu buvo informuoti visi kreditoriai.

Labai svarbu žinoti, jog tokio pobūdžio prašymą gali pateikti įmonės (juridinio asmens) direktorius (vadovas) arba jo įgaliotas asmuo, kuris turi dokumentą, pagrindžiantį jo įgaliojimus. O Juridinių asmenų registro tvarkytojas pakeistus duomenis ir dokumentus įregistruos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (jeigu nebus rasta papildomų įregistravimo kliūčių ir nekils nesklandumų).

Prireikus ar kilus papildomiems klausimams dėl įmonės (juridinio asmens) pavadinimo keitimo, visuomet galima kreiptis į profesionalius ir kvalifikuotus specialistus, kurie pakonsultuos ir nukreips tinkama linkme.