Teisinės Paslaugos Verslui

UAB įstatų keitimas
Rengiame ir atliekame jau įsteigtų įmonių įstatų pakeitimus, registruojame VĮ Registrų centras ir notarų biure.

UAB įstatinio kapitalo didinimas
Jei neužtenka įstatinio kapitalo, parengsime ir padidinsime bendrovės įstatinį kapitalą norima suma.

UAB įstatinio kapitalo mažinimas
Norite sumažinti įstatinį kapitala? Nebėda, suruošime reikalingus dokumentus ir viską padarysime už Jus!

Įmonės pavadinimo keitimas
Gali greitai ir sklandžiai pakeisti įmonės pavadinimą į kita, taip pat yra galimybė registruoti užsienietiškus pavadinimus.

Licencijos
Tvarkome dokumentus įvairioms licencijos verslui gauti, vietiniai, tarptautiniai pervežimai, maitinimo įstaigų, prekyba alkoholiu, tabako gaminiais bei kita.

Reorganizavimas – likvidavimas
Apsiimame įmonių reorganizavimo bei likvidavimo vykdymu. Susipažinus su esama įmonės situacija galima sudaryti viso procesio planą.

KUO GALIME BŪTI NAUDINGI

Paslaugos ir konsultacijos

Kiekvienu individualiu atveju parinksime tinkamiausia ir finansiškai optimaliausią sprendimą.

Teikiame platų teisinių verslo paslaugų spektrą Lietuvos bei užsienio šalyse registruotiems juridiniams asmenis: verslo pardavimas, sutarčių sudarymas, verslo vertinimas, įvairių dokumentų rengimas. Konsultuojame klientus telefonu, raštu ar susitikimo metu lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Specializuojamės vietinio ir tarptautinio verslo, darbo bei mokesčių teisėje, eame sukaupę per dešimt metų praktinės patirties šioje srityje, todėl visuomet galime patarti ir pakonsultuoti iš praktinės pusės.Teisinės paslaugos neatskiriama šiuolaikinio verslo dalis, visuomet patogu turėti konsultatą teisiniais klausimais, nes kartais ne visada viską tiksliai žinome patys, o nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Tad jei iškilo kokių nors keblumų versle, su darbuotojais, ar mokesčių inspekcija – susisiekite su mumis ir mielai Jums padėsime.

Šiuolaikinė teisė verslė yra labai dinamiška, todėl kiekviena įmonė besirūpinanti savo teisėmis bei interesais privalo turėti kvalifikuotą teisinių paslaugų konsultantą, kad visuomet pasiektų tik geriausius rezultatus. Kiekvienam verslui reikia vis skirtingų teisinių paslaugų. Konsultuojame įvairiausiais klausimais, pradedant nuo įmonės pavadinimo keitimo, prekės ženklo registravimo, iki tarptautinių holdingo įmonių registravimo ir mokesčių optimizavimo. Įmonės, kurioms kasdien ir nuolatos tenka susidurti su įvairiais teisiniais aspektais, dažniausiai turi įmonės viduje teisininkų skyrių, kurie reikalingi kiekvieną diena ir visuomet būtų po ranka, tačiau ne visiems yra reikalinga nuolatinė teisinė pagalba ir konsultacijos. Todėl siūlome naudotis mūsų paslaugomis ir turėti teisininką po ranką tik tada, kai Jums to reikia ir neleisdami pinigų, kai teisinių paslaugų nereikia. Mūsų ilgametės patirtiers teisininkai padės Jums paruošti darbo sutartis, peržiūrėti, paruošti ir pakoreguoti paslaugų ar prekių tiekimo/ įsigijimo sutartis, padės atgauti skolas iš nemokių skolinkų.

Viso proceso metu atstovaujame savo klientus įvairiose instancijose, bendraujame su advokatais, notarų biurais, antstoliais, valstybine mokesčių inspekcija, to pasekoje klientai sutaupo labai daug savo brangaus laiko.

 • UAB ĮSTATŲ KEITIMAS
 • UAB ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMAS
 • UAB ĮSTATINIO KAPITALO MAŽINIMAS
 • ĮMONĖS PAVADINIMO KEITIMAS
 • JURIDINIŲ ASMENŲ REORGANIZAVIMAS
 • JURIDINIŲ ASMENŲ LIKVIDAVIMAS
 • REGISTRACIJOS ADRESAS
 • UAB AKCIJŲ PARDAVIMAS
UAB ĮSTATŲ KEITIMAS

Būna kad jau veikiančiam verslui prireikia atlikti tam tikrus pakeitimus įstatuose ar nuostatuose. Visi svarbiausi klausimai: ko siekia, ką veikia, kaip valdoma organizacija yra įtvirtinti įstatuose, tad esant didesniems organizacijos veiklos ar valdymo pakeitimams, pavyzdžiui atliekamas įstatinio kapitalo didinimas ar įmonės pavadinimo keitimas paprastai yra būtinas ir įstatų keitimas. Tokiu atveju reikia paruošti naujų įstatų ar nuostatų redakcijos projektą ir patvirtinus notarų biure užregistruoti registrų centre. Jei norite atlikti bet kokius pakeitimus įmonės dokumentuose kreipkitės į mus ir mūsų specialistai operatyviai suruoš reikiamus dokumentus bei parengs atitinkamas projektų redakcijas pagal užsakovo reikalavimus. UAB įstatų keitimas bus atliktas optimaliausiomis sąnaudomis per trumpiausią laiką. Visuomet pakonsultuosime Jus rūpimais klausimais dėl įstatų keitimo proceso.

Dokumentai reikalingi įstatų keitimui:

 1. Pakeistų įstatų redakciją, pasirašytą visuotinio narių susirinkimo įgalioto asmens;
 2. Visuotinio narių susirinkimo protokolą, kuriame surašomi ir pasirašo dalyvavę nariai;
 3. Jei keičiami valdymo organai, visuotinio narių susirinkimo protokole taip pat turi būti tai aprašyta kas kaip yra keičiama;
 4. Esami įmonės dokumentai: registracijos pažymėjimas ar išrašas iš VĮ Registrų Centras, senieji įstatai, steigimo sutartis. Taip pat gali būti pareikalauta ir papildomų dokumentų, priklausomai kas konkrečiai bus keičiama naujuosiuose įstatuose.
UAB ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMAS

Įstatinis kapitalas, tai bendrovės akcininkų į įmonę investuotas turtas, kurio dydį nurodo jos įstatai ir nominalioji akcijų vertė. Šiuo metu minimalus įstatinio kapitalo dydis UAB yra 2’500,- EUR, o AB ne mažesnis nei 40’000,- EUR, minimalius dydžius nustato valstybė.Kuo didesnis įstatinio kapitalo dydis, tuo didesnė rizika tenka investuotojams, nes šios sumos akcininkai negalės išsiimti iš bendrovės prieš tai negavę kreditorių sutikimo dėl ilgalaikių įsipareigojimų vykdymo. Kuo didesnis bendrovės kapitalas – tuo didesnį nuostolį įmonė gali prisiimti. Įstatų keitimas yra būtinas didinant ar mažinant įstatinį kapitalą. Esant būtinybei Uždarosios Akcinės Bendrovės UAB įstatinio kapitalo didinimas gali būti atliekamas keliais būdais:

 1. Papildomais akcininkų įnašais, išleidžiant papildomas akcijas;
 2. Iš bendrovės nepaskirstytojo pelno, išleidžiant  papildomas akcijas, kurios nemokamai išduodamos esamiems akcininkams arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.

Reikalingi dokumentai:

 1. Įmonės registracijos pažymėjimas ar išrašas iš VĮ Registrų Centras;
 2. Įmonės įstatai;
 3. Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas papildomais piniginiais įnašais – reikalingas dokumentas, patvirtinantis, kad naujai išleidžiamos akcijos yra apmokėtos piniginiais įnašais;
 4. Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas nepiniginiais įnašais (turtu) – reikalinga turto vertinimo ataskaita;
 5. reikalinga turto vertinimo ataskaita;
 6. Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų – reikalinga bendrovės finansinė atskaitomybė.
UAB ĮSTATINIO KAPITALO MAŽINIMAS

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik sumažinant akcijų nominalias vertes ar anuliuojant akcijas. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas sekančiais atvejais:

 1. Panaikinant bendrovės finansinėje atskaitomybėje užfiksuotus nuostolius;
 2. Norint anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 3. Akcininkams išmokant bendrovės lėšas;
 4. Taisant įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytas klaidos.
ĮMONĖS PAVADINIMO KEITIMAS

Keičiant Uždarosios Akcinės Bendrovės pavadinimą įstatų keitimas tampa neatsiejama to dalimi, nes atliekant įmonės pavadinimo keitimą reikia pasitvirtinti ir atnaujintą įstatų redakciją su naujuoju pavadinimu. Tokiu atveju keičiant įstatus gali nepakakti pakeisti juose vien tik pavadinimą, dažnai nutinka kad naujų įstatų tvirtinimo metu paaiškėja kad yra pasikeitę įstatymai reguliuojantys Akcinių Bendrovių įstatų formulavimo tvarką, tad gali tekti pridėti ar atimti ir keletą papildomų punktų pagal tuo metu galiojančius teisės aktus. Jei įmonės pavadinimo keitimas nėra vienintelis punktas kurį norima pakeisti, bet taip pat įtraukti į pakeitimų sąrašą ir įstatinio kapitalo didinimą, tuo pačiu metu būtų galima atlikti ir lygiagrečiai susijusius pakeitimus naujuosiuose įmonės įstatuose. Įmonės pavadinimo keitimas sąlyginai nesudėtingas procesas. Juridinis asmuo prieš pakeisdamas pavadinimą privalo vieną kartą viešai apie tai paskelbti laikraštyje ar kitame elektroniniame leidinyje, kaip nurodyta galiojančiuose bendrovės įstatuose, arba pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu. Notarui taip pat reikės pateikti įrodymą apie viešą paskelbimą – iškarpą kad matytųsi data arba geriausia išsaugoti pilną laikraštį. Naujojo pavadinimo tinkamumą vertina VĮ Registrų Centras, pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų.

Keičiant įmonės pavadinimą visi kiti rekvizitai lieka nepakitė, kaip kad įmonės kodas, registracijos adresas, banko sąskaitų numeriai, tad nėra ko jaudintis, kad pakeitus pavadinimą Jūsų nebegalės pasiekti klientų pervedami pinigai pagal senus įmonės rekvizitus, ar kad potencialūs klientai negalės rasti Jūsų įmonės pagal senąjį įmonės kodą.

Dokumentai reikalingi įmonės pavadinimo keitimui:

 1. Naujasis įmonės pavadinimas, rezervuotas VĮ Registų Centras;
 2. Juridinio asmens steigimo, vadovo paskyrimo dokumentai, įstatai;
 3. Juridinio asmens akcininkų duomenys;
 4. Visuotinio akcininko susirinkimo protokolas dėl pavadinimo keitimo ir naujų įstatų patvirtinimo.
JURIDINIŲ ASMENŲ REORGANIZAVIMAS

Reorganizacija, tai vienas iš galimų juridinio asmens veiklos pabaigų, tačiau po reorganizacijos proceso asmuo nėra likviduojamas. Šio proceso esmė pertvarkyti verslo modelį, padidinti įmonės efektyvumą, sumažinti einamuosius kaštus. Paprastai reorganizavimas yra taikomas įmonėms, kurioms reikia sumažinti keletos skirtingų įmonių administravimo kaštus, supaprastinti bendrą valdymą.

Juridiniais asmenys gali būti reorganizuojami jungimo būdu:

 1. Prijungimas. Tai vieno veikiančio juridinio asmens prijungimas prie kito veikiančio juridinio asmens, kuris ir perima visas reorganizuojamos įmonės pareigas ir teises;
 2. Sujungimas. Tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų sujungimas į visiškai naują juridiniį asmenį, kuris perima visų reorganizuojamų įmonių teises ir pareigas.

Juridiniais asmenys gali būti reorganizuojami skaidymo būdu:

 1. Išdalijimas. Tai reorganizuojamos įmonės teisių ir pareigų išdalijimas jau veikiančios kitoms įmonėms;
 2. Padalijimas. Reorganizuojamas juridinis asmuo yra padalijamas į dvi ar daugiau atskirai veikiančių naujų įmonių, kurioms ir pereina reorganizuojamos įmonės teisės bei pareigos.

Įmonių reorganizavimas – informacija apie procesą

Reorganizavime gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių atskiras juridinių asmenų teisines formas, nustatytas išimtis. Reorganizuojamu asmeniu yra laikomas tas juridinis asmuo, kurio teisės ir pareigos pereina kitiems juridiniams asmenims. Dalyvaujančiu reorganizavime yra laikomas tas juridinis asmuo, prie kurio prijungiamas reorganizuojamas juridinis asmuo. Reorganizavimas inicijuojamas juridinių asmenų dalyvių sprendimu, tuomet atliekama įmonių analizė ir reorganizavimo sąlygų paruošimas, sąlygos apie reorganizavimą yra viešai paskelbiamos, reorganizavimo sąlygos patvirtinamos ir tuo pačiu užbaigiamas visas reorganizavimo procesas.

JURIDINIŲ ASMENŲ LIKVIDAVIMAS

Juridinio asmens likvidavimas tai vienas iš būdų užbaigti įmonės veiklą išregistruojant ją iš VĮ Registrų Centras juridinių asmenų registro. Likvidavimo procesas gali būti pradėtas dviem būdais: Savanoriškas likvidavimas, kai įmonės akcininkai nusprendžia savanoriškai likviduoti įmonę ir paskiria likvidatorių tolimesnėms procedūroms vykdyti. Likvidavimas dėl bankroto, kai įmonei priverstinai yra iškeliama bankroto byla ir ji yra pripažįstama nemokia. Būtina pažymėti, kad įstatymai neleidžia likviduoti nemokių bendrovių.

Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė

Pirmiausia tenkinami likviduojamos bendrovės turto įkeitimu užtikrinti kreditorių reikalavimai. Vėliau reikalavimai tenkinami pagal eilę:

 • Pirma atsiskaitoma su darbuotojais, darbo užmokestis, išeitinės išmokos, kitos kompensacijos;
 • Antra atsiskaitoma su valstybinėm institucijom, VMI, SODRA ir kt.;
 • Paskutiniai eilėje lieka visi kiti likę kreditorių reikalavimai.

Jei po likvidavimo procedūros bendrovėje lieka turto, tai jis proporcingai padalinamas akcininkams pagal jų valdomų akcijų nominalias vertes. Tokios akcininkų pajamos yra apmokestinamos įstatymų nustatyta tvarka, pagrinde 15% gyventojo pajamų mokesčiu. Būtina atkreipti dėmesį, kad bendrovės turtas negali būti padalintas akcininkams jei teisme dar vyksta ginčai su kreditoriais dėl atsiskaitymų.

Inicijuojant likvidavimo procedūra, turi būti paskirtas bendrovės likvidatorius. Likvidatoriumi gali būti tik fizinis asmuo, atliekantis įstatymuose numatytas likvidavimo procedūras. Juo gali būti paskirtas bet kuris darbuotojas iš likviduojamos bendrovės ar bet koks kitas asmuo iš išorės. Likvidatorius perima visas buvusių juridinio asmens valdymo organų funkcijas ir įgyja teisę sudarinėti sandorius juridinio asmens vardu.

REGISTRACIJOS ADRESAS

Kiekvienas juridinis asmuo registruotas Lietuvos Respublikoje privalo turėti registracijos adresą. Registracijos adresas, tai juridinio asmens buveinė, kuri privalo būti nurodyta VĮ Registrų centras juridinių asmenų registre. Steigiant naują įmonę ar perregistruojant jau esamos įmonės registracijos adresą reikia turėti patalpų savininko sutikimą, jei tai juridinis asmuo – įmonės antspaudu patvirtintą jei tai fizinis asmuo – notaro patvirtintą sutikimą, jei patalpos priklauso dviem sutuoktiniams, tuomet jiems abiems ir teks vykti iki notaro biuro, nes vienas iš sutuoktinių negali pasirašyti tokio sutikimo. Tam tikrais atvejais kai registracijos adresas keičiamas elektroniniu būdu, pakanka gauti iš patalpų savininko elektroninį sutikimą pasirašytą elektroniniu parašu. Jei patalpos, kuriose žadama registruoti įmonę yra areštuotos ar įkeistos bankui, tuomet prireiks dar papildomai ir banko sutikimo. Keičiant registracijos adresą įstatų keitimas nėra reikalingas.

Registruoti juridinius asmenis galima bet kokios paskirties patalpose, nesvarbu ar tai gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpu. Svarbu kad pačios patalpos turėtų VĮ Registrų centras suteiktą unikalų patalpų numerį. Nėra ribojamas ir registruojamų juridinių asmenų kiekis, tuo pačiu adresu gali būti registruojamas neribotas kiekis įmonių. Tačiau tokiu atveju nukenčia pačių įmonių prestižas, pavyzdžiui turint registracijos adresą daugiabutyje kur yra registruota keletas šimtų juridinių asmenų. Tuomet nauji Jūsų verslo partneriai gali atsargiau vertinti Jūsų įmonės patikimumą. Visuomet rekomenduojama pasidomėti kiek asmenų jau yra registruota konkrečiu adresu.

UAB AKCIJŲ PARDAVIMAS

Nuo 2015 metų akcijų pardavimas tapo sudėtingesnis, asmenys perleidžiantys bendrovių akcijas privalo jas tvirtinti notarų biure jei sandoris atitinka bent vieną iš sekančių požymių:

 1. Perleidžiama daugiau nei 25% akcijų;
 2. Perleidžiamų akcijų kaina didesnė nei 14’500,- EUR

Yra ir išimčių akcijų pardavime, notarinės sutarties formos tvirtinimo nereikes atlikti, jei bendrovė savo akcijų apskaitą yra perdavusi sąskaitų tvarkytojui: bankui ar finansų maklerio įmonei. Tačiau ir pačiai išimčiai dar yra išimtis! Jei bendrovė yra išleidusi materialias akcijas ar akcijų sertifikatus, tokiu atveju notarinė sutarties forma bus būtina.

Akcijų pardavimo apmokestinimas

Gyventojai yra apmokestinami 15% Gyventojo pajamų mokesčiu ir tokios pajamos yra priskiriamos prie B klasės pajamų, tokiu atveju kiekvienas gyventojas turi pats deklaruoti tokias pajamas metinėje gyventojo pajamų deklaracijoje ir nurodyti įsigitų akcijų vertę ir pardavimo kainą. Skirtumas susidaręs tarp įsigijimo ir pardavimo sumos bus apmokestintas 15% GPM tarifu. Gyventojo pajamos yra neapmokestinamos jei susidaręs skirtumas (pelnas) neviršija 500,- EUR ribos per kalendorinius metus.

Juridinių asmenų akcijų pardavimo sandoriai apmokestinami 5% arba 15% procentų pelno tarifu, priklausomai nuo pačios bendrovės. Akcijų pardavimo sandoriai nėra apmokestini pridėtinės vertės mokesčiu PVM.

Įmonės pajamos neapmokestinamos, jei tenkinamos sekančios sąlygos sąlygos:

 1. Įmonė, kurios akcijos perleidžiamos, yra įregistruota ar kitaip organizuota Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Yra pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio mokėtoja;
 2. Akcijas perleidžianti įmonė turėjo daugiau kaip 25% įmonės, kurios akcijos perleidžiamos, balsus suteikiančių akcijų ne trumpiau kaip 2 m. be pertraukų.