Kuro apskaita

Įmonės (juridiniai asmenys) dažnai neišsiverčia be transporto priemonių, kurios padeda įmonei veiklą atlikti geriau, sklandžiau ir greičiau. Tačiau visa tai turi būti atsakingai tvarkoma, vedama kuro sąnaudų apskaita.

Reikėtų žinoti, kad transporto kuro sąnaudos gali būti apskaitomos pagal nustatytas kuro sąnaudų normas, pagal kelionių lapuose įregistruotus kelionių maršrutus arba tikslines išvykas. Pasakytina, kad kelionių lapai laikomi pagrindiniais kuro sąnaudas pagrindžiančiais dokumentais, kuriuose nurodomi būtini rekvizitai ir detali informacija apie kelionę, t. y. kelionės maršrutas, kelionės tikslas, transporto priemonės spidometro rodmenų parodymai, nuvažiuotas atstumas, kuro kiekis transporto priemonės bake ir kuro sąnaudos.

Tai atvejais, kai įmonei (juridiniam asmeniui) yra labai svarbi tiksli transporto kuro sąnaudų apskaita, rekomenduojama remtis transporto kelionės lapuose apskaitomo kuro apskaita.

Atkreiptinas dėmesys, jog kuro normų rūšys yra skirstomos į:

  1. linijines kuro normas (l/100 km, m3/100 km);
  2. specialiosios įrangos, sumontuotos ant automobilių, darbui reikalingas kuro normas (l/100 km, l/h);
  3. lyginamąsias kuro normas atliktam transporto darbo vienetui (g/tkm, g/kel. km, g/mok. km).

Tai reiškia, kad linijinės kuro normos ir specialiosios įrangos darbui reikalingos kuro normos yra skirtos atsiskaitymui su vairuotojais, statistinei apskaitai bei lyginamosios kuro normoms apskaičiuoti. O lyginamosios kuro normos skirtos kuro poreikiui apskaičiuoti, jį paskirstant ir įvertinant jo panaudojimo efektyvumą.

Vertėtų žinoti, kad įmonė (juridinis asmuo) kelionę ir kuro sunaudojimą įformina pagal veiklos pobūdį, transporto priemonių rūšis, transporto priemonių naudojimo sąlygas, kelionės tikslą. Be to, kuro sąnaudas tikslinga apskaičiuoti pagal galiojančią Automobilių kuro normų nustatymo metodiką ir atsižvelgiant į transporto priemonės rūšį:

  1. Lengviesiems automobiliams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

čia Q – normatyvinė kuro sąnauda l;

Nk – kontrolinė (bazinė) kuro sąnaudų norma l/100 km;

S – automobilio rida km;

K – koregavimo koeficientas (priedų ir mažinimų suma procentais).

  1. Autobusams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

čia Qn – normatyvinė kuro sąnauda l arba m3;

Nk – kontrolinė (bazinė) kuro sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km (kada naudojamos suslėgtos gamtinės dujos);

S – autobuso rida km;

K – koregavimo koeficientas (priedų ir mažinimų suma procentais);

Nš – kuro sąnaudų norma šildytuvams l/h;

t – šildytuvo darbo trukmė h.

  1. Sunkvežimiams ir autotraukiniams bei vilkikams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

čia Qn – normatyvinės kuro sąnaudos l arba m3;

Nka – autotraukinio arba vilkiko su puspriekabe linijinė kuro sąnaudų norma Nka = Nk + Ng x Gp, l/100 km arba m3/100 km;

Nk – sunkvežimio kontrolinė kuro sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km;

Ng – kuro sąnaudų norma papildomai priekabos ar puspriekabės masei l/100 tkm arba m3/100 tkm;

Gp – tuščios priekabos ar puspriekabės masė tonomis;

Nd – linijinė kuro sąnaudų norma transporto darbams l/100 tkm arba m3/100 tkm;

W – transporto darbų apimtis tkm (čia W = Gk x Sk, kur Gk -krovinio masė, Sk – rida su kroviniu);

K – koregavimo koeficientas (priedų ir mažinimų suma procentais).

  1. Savivarčiams automobiliams bei savivarčiams autotraukiniams ir furgonams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

čia Nks – savivarčio autotraukinio linijinė kuro sąnaudų norma

[(Nks = Nk + Nd x (Gp + 0,5 x q)], l/100 km arba m3/100 km

Nk – savivarčio automobilio kontrolinė kuro sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km;

Nd – linijinė kuro sąnaudų norma transporto darbams l/100 tkm arba m3/100 tkm;

Gp – priekabos ar puspriekabės nuosava masė t;

q – priekabos įkrovumas t;

S – automobilio rida km;

K – koregavimo koeficientas %;

Nz – kuro normos priedas vienam savivarčio automobilio ar autotraukinio važiavimui su kroviniu, nepriklausomai nuo jo dydžio l arba m3;

Z – važiavimų su kroviniu skaičius.

Kaip jau buvo minėta, plačiau kuro apskaitos tvarką reglamentuoja Automobilių kuro normų nustatymo metodika.

Svarbu paminėti, kad kuro apskaitą tvarkyti šiuo metu pasitelkiamos įvairios programos ir sistemos, leidžiančios patogiau ir tiksliau tvarkyti reikiamus duomenis. Be to, kuro apskaitos paslaugas teikia ir nemažai kvalifikuotų specialistų, tad pravartu įvertinti savo įmonės (juridinio asmens) situaciją ir pasirinkti vieną iš galimų ir patogiausių kuro apskaitos tvarkymo variantų.