Registracijos adreso keitimas

Registracijos adresas yra privalomas ir būtinas visoms Lietuvos Respublikoje steigiamoms ir įregistruotoms įmonėms – uždarosioms akcinėms bendrovėms (UAB), individualioms įmonėms (IĮ), mažosioms bendrijoms (MB), viešosioms įstaigoms (VšĮ) ir kt. Dažniausiai įmonės (juridinio asmens) adresas nurodomas tos vietos, kurioje ir bus vykdoma įmonės veikla. Tiesa, jei patalpos, kuriose norima registruoti įmonę (juridinį asmenį) priklauso ne steigėjui, o kitam savininkui, tuomet reikia gauti patalpų savininko sutikimą.

Įmonės registracijos adreso svarba grindžiama tuo, jog tai oficialus įmonės adresas, kuris naudojamas oficialių įstaigų registruose ir kuris pateikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), Sodrai ar kitoms institucijoms.

Ir dar vienas svarbus aspektas, susijęs su įmonės adresu, – vienkartinis arba metinis mokestis už naujai arba senai įmonei suteiktą registracijos adresą. Jis kiekvienu atveju nustatomas individualiai.

Vienas iš svarbių paminėtinų formalumų yra registravimo terminas. Jeigu įmonė (juridinis asmuo) yra steigiamas elektroniniu būdu Registrų centro sistemoje, tuomet sutikimas registruoti įmonę (juridinį asmenį) pasirašomas el. parašu ir tai užtrunka kelias minutes. O jeigu nauja įmonė registruojama su notaro tvirtinimu arba keičiamas buvusios (senos) įmonės (juridinio asmens) buveinės adresas, tuomet rengiant popierinę JAR-1 formą, bus įteiktas tradicinis popierinio varianto sutikimas.

Ką aktualu žinoti apie įmonės (juridinio asmens) adreso keitimo procedūras?

Vienas iš esminių dalykų keičiant įmonės (juridinio asmens) adresą – reikia žinoti, jog keitimas gali būti atliekamas tik tuomet, jei egzistuoja veikianti įmonė ir siekiama adresą pakeisti kiek įmanoma greičiau.

Adreso keitimas, kaip ir dauguma kitų įmonei svarbių aspektų, pradedamas nuo sprendimo priėmimo – įmonės (juridinio asmens) dalyviai, t. y. akcininkai, dalininkai ir kt., suorganizuoja susirinkimą ir ten priima sprendimą pakeisti įmonės (juridinio asmens) adresą.

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu įmonės steigimo dokumentuose – įstatuose, nuostatuose ir kt. – jau buvo nurodytas įmonės (juridinio asmens) adresas, tuomet reikia atlikti tam tikras procedūras ir paisyti tam tikrų reikalavimų:

 1. įmonės (juridinio asmens) keitimas atliekamas pakeičiant įmonės steigimo dokumentus, t. y. įstatus, nuostatus ar kt.
 2. atliktus adreso pakeitimus įmonės (juridinio asmens) steigimo dokumentuose, juos turi patvirtinti notaras.
 3. įmonės steigimo dokumentai su atliktais pakeitimais turi būti užregistruoti Juridinių asmenų registre.

Kiek paprastesnė ir lengvesnė situacija yra tuomet, kai įmonės (juridinio asmens) steigimo dokumentuose, t. y. įstatuose, nuostatuose ir kt., prieš tai nebuvo nurodytas įmonės (juridinio asmens) adresas. Tokiais atvejais įmonės adresas pakeičiamas teikiant prašymą Juridinių asmenų registrui, o  keisti steigimo dokumentų ir teikti juos notarui patvirtinti nėra privaloma.

Beje, keičiant įmonės (juridinio asmens) adresą, reikia būti pasiruošus tam tikrą informaciją ir dokumentus:

 1. Įmonės (juridinio asmens) registravimo pažymėjimas; steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai ir pan.); dokumentai, pagrindžiantys ir įrodantys direktoriaus paskyrimą; įmonės (juridinio asmens) atstovų duomenys – vardas, pavardė ir asmens kodas.
 2. Įmonės (juridinio asmens) dalyvių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. O jeigu įmonės (juridinio asmens) dalyvis yra juridinis asmuo, tuomet turi būti pateikta reikalinga informacija: pavadinimas, kodas, buveinės adresas, tos įmonės (juridinio asmens) atstovų duomenys, t. y. vardas, pavardė ir asmens kodas.
 3. Įmonės (juridinio asmens) buveinės naujas adresas: tikslus adresas, nekilnojamojo turto unikalus numeris arba registro įrašo numeris. Šiuo atveju privalu žinoti tam tikras išlygas:
  • Kai yra keičiamas įmonės (juridinio asmens) buveinės adresas, tuomet turi būti gautas savininko sutikimas suteikti patalpas įmonei (juridiniam asmeniui).
  • Kai patalpų savininkas yra įmonės (juridinio asmens) steigėjas, tuomet sutikimas nėra būtinas, tačiau privalu pateikti dokumentus, kurie patvirtina jo nuosavybės teisę į pasirinktas patalpas.
  • Kai patalpų savininkas yra įmonė (juridinis asmuo), tuomet sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens direktoriaus ir patvirtintas įmonės (juridinio asmens) žyma (anstpaudu).
  • Kai patalpų savininkas yra fizinis asmuo, tuomet sutikimą turi patvirtinti notaras.
  • Kai patalpos, kuriose planuojama registruoti įmonės (juridinio asmens) buveinę, yra įkeistos, tuomet būtina pateikti kreditoriaus sutikimą.

Beje, egzistuoja įmonių, kurios teikia įmonės (juridinio asmens) buveinės adreso keitimo paslaugas – sutvarko adreso keitimui reikalingus dokumentus, padeda lengviau įsigyti naują adresą ir profesionaliai pakonsultuoja, rekomenduoja optimaliausią variantą kiekvienu konkrečiu atveju.